Відмінності між платоспроможністю і кредитоспроможністю | CreditGuru – кредитный ГУРУ

Відмінності між платоспроможністю і кредитоспроможністю

Відмінності між платоспроможністю і кредитоспроможністю

Ступінь ризику, яка з’являється при кредитуванні фізичних і юридичних осіб, оцінюється на підставі різних факторів. Основні показники ризику – платоспроможність і кредитоспроможність потенційного позичальника. Багато хто вважає ці поняття синонімами, однак вони мають суттєві відмінності. Давайте розберемося, що це за фінансові терміни і яка між ними різниця.

Кредитоспроможність фізичної особи

Жодна кредитно-фінансова організація (МФО або банк) не схвалить заявку на отримання кредиту без перевірки кредитоспроможності потенційного позичальника. Головне завдання кредитора – оцінити всі ризики, пов’язані з неповернення наданих в користування грошових коштів.

Кредитні компанії при оцінці кредитоспроможності враховують такі нюанси:

– фінансове становище потенційного позичальника;
– боргове навантаження – співвідношення виплат і запитуваної позики до основного доходу заявника;
– кредитну репутацію клієнта;
– вартість майна, що є у власності позичальника;
– соціальний статус заявника, його особистісні характеристики, просування по кар’єрних сходах і інші фактори.

Число оцінюваних показників може запросто перевалити за 100, якщо говорити про автоматичну програмою, то кілька тисяч чинників – це ще не межа.

Розглянемо основні способи оцінки кредитоспроможності громадян

Оцінка кредитної історії (КІ)

Кредитну репутацію потенційного позичальника оцінює співробітник банку, а не програма. Даний звіт можна отримати, запросити інформацію в бюро КІ. Кредитна історія показує платіжну дисципліну клієнта і дозволяє спрогнозувати її на період кредитування.

Скорингова оцінка – кредитний рейтинг клієнта

Цей показник оцінюється скорингової програмою, яка вміє оцінювати вірогідність неплатежу. Говорячи іншими словами, спеціальна програма автоматично присвоює кожному пункту скоринг-тесту певний бал. Величина оцінки залежить від змісту анкети. Обробивши заявку подібним чином, комп’ютер виводить скоринговий бал, показує який можна видавати позичальнику грошові кошти. Як правило, для складання більш точного прогнозу використовується інформація, зазначена в кредитну історію потенційного позичальника.

Кредитоспроможність підприємства

Отже, кредитоспроможність – це можливість позичальника виконати взяті на себе кредитні зобов’язання в повному обсязі, тобто вчасно погасити кредит і виплатити нараховані відсотки. Якщо платоспроможність оцінює поточний і минуле фінансовий стан клієнта, то кредитоспроможність – майбутні зобов’язання, отримані при цьому неповернення отриманих позикових коштів.

Щоб оцінити ступінь ризику позичальника використовується набагато більше факторів. Показник платоспроможності лише один з них. Якщо клієнтом банку є підприємство, то проводитися якісний і кількісний аналіз бізнесу, а також всіх схем діяльності організації.

При оцінці кредитоспроможності беруться до уваги не тільки показники компанії за певний період, а й прогнозовані показники стану на час надання послуг кредитування. Також проводиться аналіз грошових потоків і фінансової стійкості компанії. Враховуються всі плановані витрати і доходи підприємства за період використання кредитних коштів.

Як бачимо, кредитоспроможність – це прогнозована платоспроможність компанії в майбутньому. Рішення кредитора по кредиту багато в чому залежить від результатів цього прогнозу.

Платоспроможність позичальника

Платоспроможністю називається здатність клієнта сплатити в період свої зобов’язання. Маю на увазі платежі за минулий період і на конкретну дату.

Коефіцієнт платоспроможності через посередництво грошових коштів на певну дату, а й за минулий період. Позичальник вважається платоспроможним, якщо коефіцієнт дорівнює або більше 1. У випадку, коли показник менше 1 – це свідчить про неплатоспроможність клієнта, а значить, якщо видати такому позичальнику кредит, то по платежах будуть прострочення.

Отже, платоспроможність є своєрідним лакмусовим папірцем, який відповідає фінансовому становищу кредитопозичальника за деякий проміжок часу. Це важливий сигнал для банківських організацій.

Оцінка платоспроможності

Банківські організації аналізують здатність фізичної особи платити по кредиту. В цьому випадку враховується не тільки щомісячні доходи позичальника, але і інші чинники. Наприклад, втрати роботи і інші страхові випадки.

Мікрофінансові компанії використовують дешеві і швидкі способи оцінки. Так, на проведення скоринг-тесту знадобиться хвилина часу. Це дуже зручно при видачі невеликих кредитів. Якщо ж мова йде про банківські позики, то кредитні фахівці можуть застосовувати всі перераховані методи в комплексі. Такий підхід дозволить зробити конкретний прогноз.

Чи була ця стаття корисною?
Зайди в телеграм і оцінив цю статтю!